Die Kunst der Fuge en de canon-code

Die Kunst der Fuge van J.S.Bach en de canon-code  in 3 stellingen:

  1. Het handschrift van Die Kunst der Fuge (Mus. Ms. P200, met drie bijlagen, Staatsbibliotheek Berlijn) bevat een voltooide cyclus van veertien delen.
  2. In de door Bach gegeven oplossingen van de beide canon-raadsels zijn veertien codes verborgen waarmee deze cyclus nauwkeurig wordt gedefinieerd.
  3. Een uitvoering van deze veertiendelige cyclus heeft geen aanvullende hypothesen nodig om geloofwaardig te zijn.
KF.scgn2016 (gepubliceerd in het Clavecimbel, jaargang 23, herfst 2016)

De canon-code in Bach’s Kunst der Fuge – samenvatting:

Het KF-handschrift P200 bevat 2 canons (XI en XII) die 1-stemming (dus als raadsel) en 2-stemmig (dus opgelost) genoteerd zijn. Echter, beide notaties zijn niet exact hetzelfde. Er zijn kleine, vaak onhoorbare verschillen in afwijkende notenwaarden en versieringen. Hierdoor wordt de lezer van het handschrift uitgedaagd om naar een zinvolle verklaring te zoeken. Deze verklaring is dat de betekenis van ‘canon’ door Bach letterlijk is toegepast in de zin van ‘maatstaf’ of ‘meetriet’. Met de noten die juist wèl exact overeenkomen in beide notaties wordt het aantal maten gemeten van de gehele cyclus van 14 delen (12 fuga’s en 2 canons). Daarnaast geven de Latijnse en Griekse opschriften boven de canons bij letterlijke vertaling dezelfde betekenis aan de betreffende canon als meetinstrument. Tot nu toe zijn hiermee nu 14 codes gevonden. Daaruit moet geconcludeerd worden dat de gangbare theorie over een eerdere versie van de KF, bestaande uit 12 delen, niet langer houdbaar is.

De gedrukte KF-versie van 1751 blijft in de 21e eeuw nog steeds omgeven door vele vraagtekens en elkaar bestrijdende hypothesen. Een uitvoering van die Kunst der Fuge volgens het handschrift is dan ook verre te verkiezen boven een uitvoering die zich baseert op allerlei subjectieve opvattingen omtrent Bach’s eventuele bedoelingen met de gedrukte versie.

KF2019.08 Die Kunst der Fuge en de canon-code in P200.

KF2019.04 2 Rätselkanons und 14 Auflösungen: ein Kanon-Kode (vertaling: Sarah Aßmann)